Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

20/5 Uppdaterad information om läget kring Coronaviruset

Förbundsstyrelsen har vid sitt styrelsemöte 2020-05-20 tagit följande beslut gällande förbundets verksamhet med anledning av Coronaviruset.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Svenska Baseboll och Softbollförbundet vill uppmuntra medlemmar och föreningar att upprätthålla och fortsätta driva vår verksamhet i den utsträckning situationen tillåter.

Idag onsdag 20/5 hölls ytterligare ett möte mellan RF och Folkhälsomyndigheten.
Som bekant lyder ett av de allmänna råden från FHM:s sida att tills vidare skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper för personer över 18 år.
Vid mötet diskuterades olika modeller för hur en lättnad av detta allmänna råd skulle kunna utformas. Under nästa vecka kommer myndigheten att presentera en tidplan för när en förändrad hållning kring tävlingsidrott för personer över 18 år kan genomföras.

Det ligger till grund för följande beslut kring vår nationella verksamhet.

Nationell verksamhet

 • Målsättningen är att starta serien 21 juni, men vi avvaktar beskedet från FHM kommande vecka och beslut är taget utifrån fyra olika besked från FHM.
  • Om FHM inte ändrar några riktlinjer kring idrottsverksamheten, alternativt bara ändrar så att seniormatcher är tillåtna inom de övriga begränsningarna:
   Seriestarten flyttas fram till 25 juli och nytt beslut tas senast 25 juni.
  • Om FHM tillåter seniormatcher och resor men behåller max 50 personers sammankomst:
   Seriestarten fastställs till 21 juni men speciella restriktioner kring matcharrangemangen tas fram.
  • Om FHM tillåter seniormatcher och utökar storleken på sammankomster, men behåller reserestriktioner:
   Seriestarten flyttas fram till 25 juli och nytt beslut tas senast 25 juni.
  • Om mer omfattande lättnader i restriktioner än dessa ovanstående tre scenarios införs:
   Seriestarten fastställs till 21 juni men vid behov tas speciella restriktioner kring matcharrangemangen fram.
 • Nytt beslut tas senast 25 juni och styrelsen kommer att ta beslut med minst en månads förvarning kring framflyttning av starten, om det inte blir 21 juni.
 • Tävlingskommittén uppdras att se över seriesystemet utifrån de nya förutsättningarna samt hur Tävlingsbestämmelserna tillämpas utifrån den uppkomna situationen.

Landslagsverksamheten

 • Inga landslagssamlingar eller arrangemang genomförs före 21 juni.
 • Nytt beslut kring landslagsverksamheten tas senast 21 juni.

Utbildningsverksamheten

 • Samtliga av SBSF arrangerade fysiska utbildningar ställs in till och med 21 juni.
 • Nytt beslut kring utbildningsverksamheten tas senast 21 juni.

Ungdomsverksamhet

Sedan förra beslutet kring den nationella verksamheten för barn och ungdomar togs har FHM sagt att det är ok för personer födda 2002 och senare att spela matcher, under förutsättning att övriga restriktioner följs, se längre ner för samtliga förutsättningar.

Kring den nationella ungdomsverksamheten tas följande beslut, baserat på att det kommer nya riktlinjer från FHM de kommande veckorna.

 • Om FHM inte ändrar några riktlinjer kring idrottsverksamheten:
  Ungdomscuper innan 25 juli rekommenderas att ställas in av arrangerande föreningar alternativt inplanering av cupen i augusti/september
 • Om FHM tillåter resor men behåller max 50 personers sammankomst:
  Ungdomscuper innan 25 juli rekommenderas att ställas in av arrangerande föreningar alternativt inplanering av cupen i augusti/september
 • Om FHM utökar storleken på sammankomster, men behåller reserestriktioner:
  Ungdomscuper kan genomföras om de faller inom ramen för sammankomstens tillåtna storlek
 • Om mer omfattande lättnader i restriktioner än dessa ovanstående tre scenarios införs:
  Ungdomscuper kan genomföras om de faller inom ramen för sammankomstens tillåtna storlek
 • De av förbundet arrangerade ungdomsaktiviteterna startar tidigast 21 juni.
 • Nytt beslut kring av förbundet arrangerade ungdomsarrangemang tas senast 25 juni.
 • Sanktioner för nationella ungdomsturneringar dras in till och med 21 juni.

Förbundsstyrelsen har sedan tidigare diskuterat vad som kan anses som nödvändiga resor, och kommit fram till att inga resor relaterade till baseboll och softboll kan anses som nödvändiga i, den kontext som Folkhälsomyndigheten har kring att man ska undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande.

Eventuella frågor och funderingar kan skickas till info@baseboll-softboll.se

SBSF följer Folkhälsomyndighetens, RF:s och Regeringens råd om status och agerande. Enligt RF:s senaste information så ska man höra av sig till sitt förbund om frågor rörande detta.

SBSF tydliggör därför att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer till idrottsrörelsen

Folkhälsomyndighetens råd till idrottsföreningar säger följande:

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper (undantaget för ungdomar upp till 18 år om klubbarna följer övriga fyra råd)
 • Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

I övrigt gäller att

 • Bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
 • Att det finns goda möjligheter att tvätta händerna

Träningar och arrangemang i föreningen bestäms av föreningen själv. SBSF uppmanar till att följa rekommendationerna och att inte träna om man är sjuk.
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/ Öppnas i nytt fönster.

Förbud mot sammankomster med fler än 50 personer

Fredagen den 27 mars meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottstävlingar, med fler än 50 personer. Förbudet gäller från den 29 mars och tills vidare. Syftet med förbudet är att minska takten på smittspridningen av coronaviruset i samhället.

Publicerad: 2020-05-20

Senast uppdaterad: 2020-05-20

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se