Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

16/4 Uppdaterad information om läget kring Coronaviruset

Förbundsstyrelsen har vid sitt styrelsemöte 2020-04-15 tagit följande beslut gällande förbundets verksamhet med anledning av Coronaviruset.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Svenska Baseboll och Softbollförbundet vill uppmuntra medlemmar och föreningar att upprätthålla och fortsätta driva vår verksamhet i den utsträckning situationen tillåter.

Nationell verksamhet

 • Samtliga av förbundet arrangerade serier starar tidigast 21 juni.
 • Nytt beslut tas senast 21 maj och styrelsen kommer att ta beslut med minst en månads förvarning.
 • Tävlingskommittén uppdras att se över seriesystemet utifrån de nya förutsättningarna samt hur Tävlingsbestämmelserna tillämpas utifrån den uppkomna situationen.

Landslagsverksamheten

 • Inga landslagssamlingar eller arrangemang genomförs före 21 maj.
 • Nytt beslut kring landslagsverksamheten tas senast 21 maj.
 • Vi bevakar CEB och ESFs beslut angående sommarens EM-turneringar.

Utbildningsverksamheten

 • Samtliga av SBSF arrangerade fysiska utbildningar ställs in till och med 21 juni.
 • Nytt beslut kring utbildningsverksamheten tas senast 21 maj.

Ungdomsverksamhet

 • De av förbundet arrangerade ungdomsaktiviteterna startar tidigast 21 juni.
 • Nytt beslut kring av förbundet arrangerade ungdomsarrangemang tas senast 21 maj.
 • Sanktioner för nationella ungdomsturneringar dras in till och med 21 juni.

Förbundsstyrelsen diskuterade även vad som kan anses som nödvändiga resor, och kom fram till att inga resor relaterade till baseboll och softboll kan anses som nödvändiga i, den kontext som Folkhälsomyndigheten har kring att man ska undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande. 

Eventuella frågor och funderingar kan skickas till info@baseboll-softboll.se

SBSF följer Folkhälsomyndighetens, RF:s och Regeringens råd om status och agerande. Enligt RF:s senaste information så ska man höra av sig till sitt förbund om frågor rörande detta.

SBSF tydliggör därför att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte samlas i större samlingar än 50 personer samt RF:s rekommendation med riskbedömningar enligt länken nedan.

Träningar och arrangemang i föreningen bestäms av föreningen själv. SBSF uppmanar till att följa rekommendationerna och att inte träna om man är sjuk.
(https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/ Öppnas i nytt fönster.)

Förbud mot sammankomster med fler än 50 personer

Fredagen den 27 mars meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottstävlingar, med fler än 50 personer. Förbudet gäller från den 29 mars och tills vidare. Syftet med förbudet är att minska takten på smittspridningen av coronaviruset i samhället.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndigheten kom den 1 april ut med nya rekommendationer i så kallade allmänna råd. Där står att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper ska skjutas upp för att minska smittspridning av coronavirus. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Något som RF ställer sig bakom. I de nya rekommendationerna finns även andra punkter som riktar sig till idrottsrörelsen:

 • Undvik närkontakt mellan idrottsutövare
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Folkhälsomyndigheten gjorde den 2 april ett förtydligande om träningsmatcher. I de allmänna råden står fortsatt att träningsmatcher bör skjutas upp. Men Folkhälsomyndigheten anser att det kan vara okej att genomföra träningsmatcher utomhus, om man inte är fler än 50 personer och de allmänna råden i övrigt kan följas. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/det-har-galler-for-traningsmatcher/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Rekommendationerna understryker vikten av att hålla fysiskt avstånd till varandra. Idrottsföreningar kan dock fortsätta träna – så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges ovan. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)Publicerad: 2020-04-16

Senast uppdaterad: 2020-04-16

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se