Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Övergångsblankett - sista datum 28 februari

Torsdagen den 28 februari är sista dag för övergångar inom Sverige utan dispens.

-> Övergångsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(pdf, 40 kb)

 

Enligt Tävlingsbestämmelserna gäller följande för övergångar:

4.10 Övergång mellan svenska föreningar

Spelare som önskar byta förening kan:

  • anmäla övergång under övergångsperioden 31 oktober – sista februari, eller
  • söka dispens för övergång under annan tid i enlighet med § 4.12. Punkt 2 gäller även för spelarefrån annat land inom EU/ESS

4.11 Övergångar i allmänhet

Vid övergångsanmälan, med eller utan dispensansökan, gäller följande:

  • En spelarövergång mellan föreningar ska anmälas till SBSF på SBSF:s övergångsblankett. Blanketten ska upprättas i tre exemplar, varav ett ska behållas av moderföreningen, ett av den nya föreningen och ett ska tillställas SBSF.
  • Det åligger den nya föreningen att kontakta moderföreningens styrelse innan blanketterna undertecknas. Om moderföreningen inte undertecknar anmälan inom 14 dagar efter det att styrelsen fått blanketten tillhanda, har spelaren rätt att få saken prövad av TK. För det fall den nya föreningen inte efterlever ovanstående kan straffavgift enligt § 15.13 utdömas.
  • Även spelare som tillhör förening som upphört med verksamheten i spelarens gren ska skicka inövergångsanmälan och eventuellt dispensansökan enligt ovanstående. TK har härvid rätt att, om möjligt, inhämta moderföreningens yttrande.
  • Spelare som anmält övergång under övergångsperioden är spelklar för den nya föreningen först efter TK:s skriftliga beslut, dock tidigast i och med det nya spelårets start.
  • Spelare som under ett helt spelår inte deltagit i bindande match anses sakna moderförening och behöver inte anmäla övergång. Spelaren tillåts således representera sin nya förening omedelbart.
  • Spelare som inte spelat bindande match för sin nya förening kan hos TK skriftligen begära att få övergången annullerad. Övergång kan annulleras endast om båda föreningarna är överens. Från det datum spelaren skulle ha blivit spelklar för den nya föreningen till och med dagen för TK:s beslut om annullering får spelaren inte spela för någondera förening.

Övergångsblanketten skall skickas till Svenska Baseboll och Softboll Förbundet,
Box 418, 541 28  Skövde. Fax 010-4764101 E-post info@baseboll-softboll.se.

Frågor och funderingar kring övergångar?

Kontakta kansliet, info@baseboll-softboll.se, telefon 010-4764180.

Publicerad: 2013-02-26

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se