Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Boka in föreningsbesök från SBSF

Vi vill gärna även fortsättningsvis utöka dialogerna med våra föreningar inom SBSF. Har ni inte ännu haft ett föreningsbesök i er förening, eller om det var något år sedan och ni vill ha ytterligare ett besök - kontakta kansliet!

Under vintern och våren fortsätter vi med våra besök ute i föreningar och distrikt.

Vill ni att någon från förbundet kommer och informerar er förenings styrelse och nyckelpersoner om förbundets verksamhet, samt ”tar tempen” på er förening, och ger tips och råd som underlättar föreningens administrativa bördor?

Besöket kostar ingenting – faktum är att vi erbjuder er ett bidrag för att vi kommer till er förening! Kontakta i så fall kansliet på 010-4764180 eller e-post info@baseboll-softboll.se för att schemalägga ett besök under mars-maj så snart som möjligt!

 

Målsättningen med föreningsbesöken är att vi inom SBSF centralt skall få så bra beslutsunderlag som möjligt för kommande inriktningar på vår verksamhet, samt ge stöttning till våra föreningar så att ni kan växa er starkare och större.

Vi vill också gärna - i de fall det är möjligt - koppla in SISU Idrottsutbildarna i er verksamhet för att möjliggöra fortsatt utveckling av er barn- och ungdomsverksamhet genom Idrottslyftet.

Se mer om SISU Idrottsutbildarnas möjligheter nedan.

 

Möjlighet till utveckling av er barn- och ungdomsverksamhet genom Idrottslyftet

 

Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna kan din förening ta ett helhetsgrepp för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten med utgångspunkt i "Idrotten vill".

Genom en analys av föreningens upplevda nuläge identifieras behov som i sig utmynnar i en utvecklings- och utbildningsplan.
Inom ramen för dessa insatser finns möjlighet att söka

ekonomiskt stöd för genomförandet

.

Alla målgrupper kan ges möjlighet till stöd om behov identifieras – aktiva, tränare och ledare, föräldrar, grupper och föreningen själv.

För mer information - kontakta SBSFs kansli på 010-4764180 eller info@baseboll-softboll.se.

Publicerad: 2013-02-26

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se