Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Förbundsmöte 6 april i Nyköping

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet kallar till 2013 års Förbundsmöte i Nyköping, lördagen den 6 april 2013.

Motioner till förbundsmötet skall enligt SBSFs stadgar 20§ vara kansliet tillhanda senast den 31 december 2012.20§ - Motioner och stadgeändringsförslag till förbundsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31/12 året före förbundsmötet.Rätt att avge motioner tillkommer medlemsförening, röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF.

Publicerad: 2013-01-17

Senast uppdaterad: 2013-01-28

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se