Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

ISF-kongressen 2011: Inget krav på delade förbund

När den 25:e kongressen för det Internationella Softboll Förbundet genomfördes i Oklahoma City i förra veckan genomfördes en hel del positiva förändringar. Bland annat drevs en stor del stadgeändringar igenom som syftar till att öka demokratin och inflytandet i ISF.


ISF-kongressen genomfördes 27-30 oktober i Oklahoma City med fyra intensiva mötesdagar.

70 medlemsländer fanns på plats, varav den allra största anleden från Europa. De europeiska länderna hade tre målsättningar; att rösta ja till en gemensam OS-ansökan, att rösta fram nya stadgar, att få fram Hollands VM-ansökan 2014, och att rösta fram Prag till värdstad för nästa ISF-kongress. Vi fick tre av fyra.

Ja till gemensam OS-ansökan med baseboll

I samband med kongressen genomförde ISF en ”Olympic Legacy” forum där man skulle diskutera huruvida en gemensam ansökan med baseboll inför OS 2020 skulle vara en bra idé.

IOK, rättare sagt ordföranden Jaques Rogge, har ju – i sin kamp för att försöka öka motsättningarna mellan baseboll och softboll – nu gått ut med att den idrotten som kommer med måste både ha en herr- och damdisciplin. Vare sig herrsoftboll eller dambaseboll ger ju något större avtryck internationellt, och därför har IBAF närmat sig ISF i syfte att försöka få till stånd en gemensam ansökan, något som ISF och dess ordförande Don Porter inte gillar. Framförallt då det skulle innebära en inskränkning i hans personliga makt inom förbundet.

Generalsekreteraren i ISF, Low Beng Choo, presenterade inför Olympic Legacy Forum ”alla enögda presentationers moder” med enbart problem och hot. Inget positivt skulle komma ut av ett samarbete med basebollen, var budskapet. Tyvärr – för hennes del – blev effekten den motsatta. Istället för att som tidigare år bara köpa ledarnas argumentation väcktes ilska hos flera av länderna som deltog, och man ifrågasatte varför en ledargestalt i ett internationellt förbund inte gav en mer balanserad presentation. 

När frågan sedan väcktes på kongressen så gjorde både Nederländerna, Spanien och Italien passionerade inlägg som balanserade en del inlägg från Beng Choo i talarstolen och farhågorna från framförallt de sydamerikanska länderna. 

När kongressen sedan röstade om ISF skulle fortsätta samtalen med IBAF blev resultatet 62% för att fortsätta samtalen med IBAF om en gemensam ansökan. Positivt!

Beslut om OS-idrotterna 2020 tas av IOK under sommaren 2013. Återstår att se om IOK:s styrelse låter kongressen besluta eller om man liksom senast vill ta bort den makten från delegaterna för att öka chanserna att styrelsens egna favoritidrotter kommer med.

Ja till nya stadgar med ökad demokrati

ISF har fram tills denna kongressen varit en strikt autokratisk organisation där ordföranden Don Porter och generalsekreteraren Low Beng Choo haft o-inskränkbar makt och kontroll på bl.a. ekonomiska frågor. Styrelsen (totalt 19 personer) har inte haft någon insyn i ekonomiska frågor då dessa har handlagts av ett ekonomiutskott som ordföranden själv valt ledamöter till.

Bland annat har ordföranden Don Porter tagit ut en konsultlön på $96.000 per år som ordförande, och eftersom det knappt funnits någon insyn i ekonomin har inte ens styrelseledamöterna vetat om detta.

I och med kongressen fick medlemsländerna igenom de flesta förändringar som syftade till en ökad demokrati och maktfördelning bland styrelseledamöterna. Plus att styrelsen själva tagit aktion och röstat igenom flera förslag till ökad demokrati, bland annat skall medlemsländerna få ökade ekonomiska underlag och rapporter även under året. Detta tack vare initiativ från förste vice ordföranden Dale McMann. Positivt!

De nya stadgarna innebär också att kravet på delade förbund tagits bort – den frågan som var enskilt viktigast bara för fyra år sedan är numera en ”non-issue” för ISF. Helt otroligt…!

Se även rapporten från Membership Commission.

VM 2014 till Holland

Holland tilldelades Softboll-VM 2014. Turneringen kommer att avgöras i Haarlem och det kommer bli första gången någonsin som Softboll-VM avgörs på europeisk mark. Mycket positivt! I övrigt hamnar de flesta VM-turneringarna i Kanada, eftersom de har väldigt stark support från både städer och regioner. Varje land som kommer till VM ska antingen få boende och mat betalt eller $15.000 per lag att betala boende och mat med… blir dyrt när man landar på 12-16 lag per turnering…

Inte Prag – utan Cartagena…

Värdorten för nästa ISF-kongress 2013 blev däremot tyvärr inte Prag utan istället vann Cartagena, Colombia med en nations övervikt i röstningen!

Cartagena vann efter att man utlovat fritt boende och mat på förstaklasshotell för alla delegater, till skillnad från i år då delegaterna fick betala för boendet. Vi var helt säkra på att Prag skulle ta hem det hela men troligtvis var det flera öststatsnationer som sviktade i sin bedömning och svek Europa i röstningen. Pengarna för oss blir säkerligen ungefär densamma för att deltaga i Prag eller Cartagena men för Europa är det viktigt att alla länder kan deltaga och rösta fram ett nytt styre i ISF inför nästa mandatperiod, 2013-2017.

Platsen var oerhört viktig eftersom det 2013 är nyval på alla positioner och vi är många som vill ha bort Don Porter och Low Beng Choo på sina positioner. Om vi inte byter riktning kommer ISF att gå under på sikt – de två senaste åren har ISF en ackumulerad förlust på nästan $2,4 miljoner och det egna kapitalet har sjunkit från $9,4 miljoner till knappt $7 miljoner. De ekonomiska rapporterna till kongressen är bristfälliga och faktiskt saknas flera sidor av revisorernas rapport, bl.a. de ekonomiska noterna, när vi fick tag på originaldokumenten kunde vi bl.a. notera att revisorerna inte tycks veta om att softboll inte längre är på det olympiska programmet och inte längre får medel från IOK…! 

Membership Commission

Jag har varit uttagen till ISFs Development Commission och ISFs Membership Commission. Vi hade också möten under kongressdagarna och mötena var positiva och gav bra resultat. Vad gäller Development handlar mycket om startpaket och coachinsatser, och här koordineras ju ISFs insatser i Europa av Europeiska Softboll Förbundet. Detta är viktigt för att man skall kunna få en helhetsbild av stödet och att inga länder kan gå genvägar till ISF för att få material.

I Membership Commission arbetade vi med att få fram tydligare kriterier för medlemsländerna. Idag känns det som om antalet är starkt överdrivet och att många länder enbart finns på papperet för att Don Porter skall kunna hävda att softbollen är en världsidrott.

Totalt har ISF 121 medlemsländer. Endast ett land är helt i ordning med de tidigare stadgarna (betalt avgifter, skickat in rapporter, och är inte kombinerat med baseboll). 

Vi tog fram tre viktiga bitar för styrelsen att ta med sig i det fortsatta arbetet:

-


Prioritera kriterierna för medlemsförbund så att man fokuserar på att medlemmarna antingen spelar softboll idag eller arbetar för att få in softbollen på programmet, att de arbetar med både skolprogram och nationella tävlingsprogram, och övrig verksamhet)

-


Nya rapportmallar. Idag skickar alla förbund in rapporter, fritt skrivna, när ISF istället borde prioritera att ta in de uppgifter som är relevanta (medlemmar och aktiva fördelade på män/kvinnor/ungdomar/elit/motionärer, omsättning, etc)

-


Ta bort kravet på splittrade förbund (redan åtgärdat i och med stadgeändringen)

-


Få in betalningen från medlemsländer (idag har vi 27 medlemsförbund som aldrig betalat medlemsavgift)

Totalt sett en späckad kongress med många viktiga beslut inför framtiden för internationell softboll. Det finns en del arbete kvar att göra men vi, de europeiska länderna, har tillsammans fått fram en del positiva förändringar som gör att ISF förhoppningsvis kan rätta munnen efter matsäcken i framtiden och öka maktdelningen inom förbundet.

Situationen påminner ganska starkt om situationen inom IBAF för några år sedan med duon Aldo Notari/Miquel Ortín i ledarpositionerna. Och där har ju situationen förbättrats avsevärt med det nya styret. Nu är arbetet med att demokratisera ISF på god väg också.

Dessutom, som vanligt i de här sammanhangen är det alltid nyttigt och trevligt att träffa kollegor från andra förbund och diskutera hur arbetet framåt fortskrider. Vi hade flera goda diskussioner med våra kollegor från bl.a. Holland om BeeBall och även diskuterat andra skolsatsningar tillsammans med andra kollegor från framförallt Europa som de genomfört. Även Litauen har nu kommit igång med softboll och där har vi sträckt ut handen som en baltisk granne och lovat hålla kontakten med dem om den fortsatta utvecklingen. De har ju ett bra basebollprogram med många duktiga talanger som behöver speltid, och de ser spel i Sverige som en naturlig del i deras utveckling, både i turneringsform med klubblag och att placera spelare i svenska lag. Även Estland fanns på plats och vi ska titta på olika vägar för att även eventuellt kunna hjälpa dem framåt i utvecklingen, bl.a. ville de gärna få ett svenskt klubblag över till invigningen av deras nya basebollplan utanför Tallinn.

Vi hade även diskussioner med Tjeckien angående landslagsplaneringen för 2012 där det finns möjligheter till såväl tränings- som turneringsspel för både softbollandslag och U21-landslag.

Over and out.

 

/Kristian Pälviä

ISF-kongressen genomfördes 27-30 oktober i Oklahoma City med fyra intensiva mötesdagar. 70 medlemsländer fanns på plats, varav den allra största anleden från Europa.

De europeiska länderna hade tre målsättningar; att rösta ja till en gemensam OS-ansökan med baseboll, att rösta fram nya stadgar, att få fram Hollands VM-ansökan 2014, och att rösta fram Prag till värdstad för nästa ISF-kongress.
Vi fick tre av fyra.


Ja till gemensam OS-ansökan med baseboll

I samband med kongressen genomförde ISF en ”Olympic Legacy” forum där man skulle diskutera huruvida en gemensam ansökan med baseboll inför OS 2020 skulle vara en bra idé.

Trots att generalsekreteraren i ISF, Low Beng Choo, presenterade den mest enögda presentationen någonsin där enbart hot och problem framställdes vid ett samarbete med basebollen blev effekten den motsatta. Vid omröstningen blev resultatet 62% för ett fortsatt närmande mot IBAF och basebollen inför OS 2020.

Beslut om OS-idrotterna 2020 tas av IOK under sommaren 2013. Återstår att se om IOK:s styrelse låter kongressen besluta eller om man liksom senast vill ta bort den makten från delegaterna för att öka chanserna att IOK-styrelsens egna favoritidrotter kommer med.

 

Ja till nya stadgar med ökad demokrati och insyn

ISF har fram tills denna kongressen varit en strikt autokratisk organisation där ordföranden Don Porter och generalsekreteraren Low Beng Choo haft oinskränkbar makt och kontroll på bl.a. ekonomiska frågor.

Styrelsen (totalt 19 personer) har inte haft någon insyn i ekonomiska frågor då dessa har handlagts av ett ekonomiutskott som ordföranden själv valt ledamöter till. 

I och med kongressen fick medlemsländerna igenom de flesta förändringar i stadgarna som syftade till en ökad demokrati och maktfördelning bland styrelseledamöterna. Plus att styrelsen själva tagit aktion och röstat igenom flera förslag till ökad demokrati, bland annat skall medlemsländerna få ökade ekonomiska underlag och rapporter även under året. Detta tack vare initiativ från förste vice ordföranden Dale McMann.

De nya stadgarna innebär också att kravet på delade förbund tagits bort – den frågan som var enskilt viktigast bara för fyra år sedan är numera en ”non-issue” för såväl IOK som ISF.

 

VM 2014 till Holland

Holland tilldelades Softboll-VM 2014. Turneringen kommer att avgöras i Haarlem och det kommer bli första gången någonsin som Softboll-VM avgörs på europeisk mark. Mycket positivt!


Värdorten för nästa ISF-kongress 2013 blev däremot tyvärr inte Prag, vilket de europeiska länderna ville rösta fram, utan istället vann Cartagena, Colombia med en nations övervikt i röstningen! Många av oss europeiska nationer var helt säkra på att Prag skulle ta hem det hela men troligtvis var det flera öststatsnationer som sviktade i sin bedömning och svek Europa i röstningen efter att Colombia utlovat fritt boende och mat för delegaterna.

 

Förutom själva kongressförhandlingarna genomfördes som vanligt en lång rad möten i de olika kommissioner som ISF har under styrelsen. Undertecknad har varit uttagen till ISFs Development Commission och ISFs Membership Commission.

Vi hade också möten under kongressdagarna och mötena var positiva och gav bra resultat. Vad gäller Development handlar mycket om startpaket och coachinsatser, och här koordineras ju ISFs insatser i Europa av Europeiska Softboll Förbundet. Detta är viktigt för att man skall kunna få en helhetsbild av stödet och att inga länder kan gå genvägar till ISF för att få material.

I Membership Commission arbetade vi med att få fram tydligare kriterier för medlemsländerna. Idag känns det som om antalet medlemsländer är starkt överdrivet och att många länder tyvärr enbart finns på papperet och inte har verksamhet inom softboll.

 

Totalt sett var det späckade kongressdagar med många viktiga beslut inför framtiden för internationell softboll. Det finns en del arbete kvar att göra men vi, de europeiska länderna, har tillsammans fått fram en del positiva förändringar som gör att ISF förhoppningsvis kan rätta munnen efter matsäcken i framtiden och öka maktdelningen inom förbundet.


Situationen påminner ganska starkt om situationen inom IBAF för några år sedan med duon Aldo Notari/Miquel Ortín i ledarpositionerna. Och där har ju situationen förbättrats avsevärt med det nya styret. Nu är arbetet med att demokratisera ISF på god väg också.

Publicerad: 2011-11-03

Senast uppdaterad: 2011-11-03

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se