Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Mats Fransson invald i CEB-styrelsen

SBSFs ordförande Mats Fransson blev invald till styrelsen för Europeiska Baseboll Förbundet när CEB-kongressen genomfördes i San Marino. Fransson blev ett av totalt fyra nya namn i styrelsen för CEB.

CEB-kongressen i San Marino inleddes med förmöten och workshops under fredagen som SBSFs delegation deltog i:

- Workshop: Organisation of promotional events on and off the field
- Workshop: Successful implementation of a school program
- Presentation: New MLB Envoy Coach Program
- Workshop: Sports/Competitions
- Workshop: World Cup 2009 in Europe / Baseball in the Olympics
- Workshop: Development programs 2009

Förutom dessa workshops genomfördes även en hel del mer eller mindre inofficiella möten - eftersom det var valkongress pågick det en hel del politiska diskussioner bakom kulisserna.  

Sundbybergs Stad hade tagit fram en roll-up som placerades i möteshallen, och vilken fick en hel del positiv feedback av deltagarna. Den användes även som skärm i röstprocessen. Många av de europeiska kollegorna var nyfikna på arrangemanget, anläggningen, och när biljetterna skulle släppas. Oerhört positivt mottagande av våra europeiska kollegor.

 

Kontroversiell stadgeändring röstades ned

CEBs styrelse hade lagt fram ett förslag till ändring av stadgarna, som skulle innebära en nerdragning från elva till sju medlemmar i styrelsen och en utökning av antalet kommittéer. Dock skulle Tekniska Kommittén, som handlägger samtliga tävlingar som arrangeras av CEB, skära ner antalet medlemmar från sju till fem ledamöter.

Denna nerskärning av antalet ledamöter i styrelse och tekniska kommittén diskuterades flitigt inför kongressen och fler länder var negativt inställda till detta.

 

SBSFs delegation, som bestod av Mats Fransson, Kristian Pälviä, och Ulf Steinvall, hade flera möten tillsammans med de övriga större länderna i Europa och tillsammans tog man fram ett förslag till justering av stadgarna som innebar nio personer i styrelsen och att bibehålla sju personer i Tekniska Kommittén.

Detta ändringsförslag presenterades av SBSFs delegat vid kongressen och fick majoritet över styrelsens förslag om sju medlemmar i styrelsen. Men i samband med omröstningen för stadgeändringarna så röstades dock hela stadgeändringen avseende nedskärningen av styrelsen, inklusive SBSFs kompromissförslag, ned i en separat omröstning, vilket fick till följd att styrelsen även i fortsättningen skall bestå av elva personer. Dock fick förslaget om att bibehålla sju medlemmar i Tekniska Kommittén bifall. Där sitter ju bl.a. Peter Ström från Sverige.

 

Sundin ledde valproceduren 

Valen till styrelsen var en spännande procedur som leddes galant av CEBs Legal Commission med Lars Sundin i spetsen. Martin Miller (ordförande), René Laforce (Kassör), Sam Pelter (Israel) var ensamma i sina kandidaturer. Riccardo Fraccari besegrade Gerard Vandraager för posten som 1:e vicepresident, Alexander Ratner besegrade Gerard Vandraager och Monique Schmitt för posten som 2:e vicepresident, och Gerard Vandraager blev 3:e vicepresident sedan Mats Fransson dragit tillbaka sin kandidatur. Hade inte Fransson gjort detta hade Holland riskerat att hamna helt utanför styrelsen i CEB.

Anledningen till att Fransson drog tillbaka sin kandidatur var två; positionen som ledamot var säkrad (se nedan), och att bibehålla de goda politiska relationerna med Holland.

När det sedan var dags att rösta för ledamotsposterna fanns det inte tillräckligt med nominerade för att fylla ledamotsposterna, eftersom länderna nominerat i enlighet med stadgeändringsförslaget på totalt sju styrelsemedlemmar varav två ledamöter - men nu skulle fem ledamotsposter fyllas.

De fyra som återstod av de nominerade var då Mats Fransson, Sverige; Monique Schmitt, Schweiz; Attila Borbely, Ungern; och Juan Garcia, Spanien. Samtliga röstades in med acklamation.


En fyllnadsomröstning fick ske för den femte ledamotsposten, med fyra kandidater som nominerades av kongressen. De fyra nominerade kom från Vitryssland, Kroatien, Frankrike och Tony Jones från Finland, som även tjänstgör som elitdomare i det svenska seriespelet. Efter tre röstrundor avgjordes omröstningen då Tony Jones fick 20 av de 32 rösterna och Nordens andra position i CEB-styrelsen för den kommande fyraårsperioden.

 

Den avgående styrelsemedlemmen Åke Halvarsson avtackades särskilt efter 15 år i CEB:s styrelse. Åke valdes in i samband med CEB-kongressen i Stockholm 1993 och var den som suttit längst tid i styrelsen.

 

Innan kongressen avslutades tilldelades 2010 års CEB-kongress till Tyskland, som ju även arrangerar Baseboll-EM det aktuella året.

 

CEBs styrelse 2009-2012:Position
Namn
Nation
Ordförande
Martin Miller
Tyskland
1:e vice ordförande
Riccardo Fraccari
Italien
2:e vice ordförande
Gerard Vandraager
Holland
3:e vice ordförande
Alexander Ratner
Ryssland
Generalsekreterare
Sam Pelter
Israel
Kassör
René Laforce
Belgien
Ledamöter
Mats Fransson
Sverige
Attila Borbely
Ungern
Juan Garcia
Spanien
Monique Schmitt
Schweiz
Tony Jones
Finland

 

Fakta om Europeiska Baseboll Förbundet / About the Confederation of European Baseball (CEB):
  • CEB, the governing body for Baseball in Europe, is an independent association formed by 38 National federations of Baseball throughout Europe
  • CEB is recognized as the sole competent authority for Baseball in Europe by the International Baseball Federation (IBAF); IBAF is the sole competent authority for Baseball recognized by the International Olympic Committee (IOC)
  • CEB is a non-profit making organization and, in principle, does not pursue any objective of economic character for its own gains
  • The headquarters of CEB are established in Lausanne (CH), with an operating office in Frankfurt/M. (GER)

Publicerad: 2009-03-21

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se