Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Allt ni behöver veta om Idrottslyftet!

Riksidrottsförbundet har tilldelats 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det som kallas Idrottslyftet.


 Ambitionen är att satsningen ska fortgå under fyra år med lika stort stöd alla åren. Här informerar SBSF om varifrån föreningarna söker pengar någonstans! OBS!!! Det behövs numera inloggning för att nå online-ansökningssidan. Ni loggar in med: Användarnamn: anv02 Lösenord: OSvancouver2010 Ansök online ! Inriktning Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten Vill . Allt som görs inom Idrottslyftet har denna huvudinriktning. För att kunna öppna dörrarna för fler och få fler att idrotta längre upp i åldrarna ska idrottsrörelsen arbeta med att: Utveckla förbund och föreningar (SBSF) Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer (DF/RF) Rekrytera och utveckla ledare (SISU Idrottsutbildarna) Samverka med skolan (DF, eventuellt med stöd av SBSF) Detta är viktiga frågor för föreningarna att arbeta med. Och det är också viktigt att föreningar inom SBSF söker medel ur Idrottslyftet från både DF och SISU-distrikten i tillägg till de resurser som möjliggörs via SBSF. Tyvärr arbetar olika distrikt på olika sätt. För att förenkla ert arbete med att söka pengar har vi lagt upp en separat sida med information om DF och SISU-projekten. VAD GER SBSF PROJEKTMEDEL TILL? SBSF utgår i sitt arbete med Idrottslyftet från den av RF godkända Utvecklingsplanen för Idrottslyftet som ni kan ladda ner här ! (pdf, 85kb) SBSFs ansvar handlar främst om utveckling av förbund och föreningar samt stöttning av material för projekt i  samverkan med skolan (söks genom DF, se ovan). I SBSFs insatser inom ramen för Idrottslyftet ingår följande aktiviteter 2007-2011 Föreningsutveckling - Utbildningsaktiviteter riktat mot organisationsledare - Aktivt och utökat deltagande i beslutande möten - Tränarutbildningar - Funktionärsutbildningar - Föreningsbesök med SISU-medverkan - Riktad satsning på att starta softboll i befintliga föreningar - Utvecklingsprojekt för att få fler föreningar på nya orter Rekrytering/tillgänglighet - Utveckling av skolverksamheten - materialförsörjning - Regler, broschyrer och spelförklaringar på svenska - Utveckling av junior- och ungdomsverksamheten med fokus på utbildning - Utveckling av slowpitchverksamheten Vad betyder detta konkret? SBSF skall inom ramen för sitt arbete med Idrottslyftet verka för att uppmuntra till, utöka och subventionera föreningars deltagande i centralt organiserade kurser, clinics, utbildningar och konferenser. - Detta görs genom att deltagaravgifterna kraftigt subventioneras för centrala kurser och aktiviteter för att alla skall kunna vara med. SBSF skall inom ramen för sitt arbete med Idrottslyftet  verka för att fler föreningar startar verksamhet för flickor, och ge bidrag för projekt som syftar till att få fler föreningar på nya orter. - Detta görs genom att projektbidrag delas ut för projekt inom detta område. Ansök online ! SBSF skall inom ramen för sitt arbete med Idrottslyftet verka för att fler föreningar genomför aktivieter som turneringar, sommarläger, baseboll- och softbollcamps, och andra aktiviteter som syftar till att mer och fler ungdomar som idag står utanför idrottsrörelsen skall kunna vara med. - Detta görs genom att projektbidrag delas ut för projekt inom detta område. Ansök online ! SBSF skall inom ramen för sitt arbete med Idrottslyftet verka för att fler föreningar får material till skolverksamheten för att i samverkan med skola (söks genom DF) kunna ha rekryteringskampanjer på skolor. - Detta görs genom att material subventioneras till skolverksamhet (ISF Skolpaket och MLB Play Ball! kit). SBSF ger i första hand stöd till material och utrustning för skolverksamheten. Ansök online - och skicka en papperskopia av er ansökan till ert DF till SBSFs kansli, Box 418, 541 28  Skövde. ATT SÖKA PROJEKTMEDEL FRÅN SBSF: Alla ansökningar för projektbidrag görs online i ett formulär som skickas digitalt till SBSFs kansli.När er ansökan har registrerats, skickas ett svarsmail om att ansökan har mottagits. Har ni frågor om Idrottslyftet - kontakta GS Kristian Pälviä på e-post info@baseboll-softboll.se . Ett villkor för att få projektmedel är att varje förening skall fylla i ett uppföljningsformulär för att vi skall kunna följa upp hur många ni har nått genom er aktivitet och hur effekterna har blivit för er förening. VAD KAN NI SÖKA FRÅN ERT DF OCH SISU-DISTRIKT? KLICKA HÄR FÖR INFORMATION ! kontaktperson - SBSFs kansli

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länk till annan webbplats.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länk till annan webbplats.

  Skriv ut
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tillbaka

Publicerad: 2007-12-20

Senast uppdaterad: 2008-11-18

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se