Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Förra årets succé upprepas – vi bjuder in till Nordic Softball Camp 2022 under höstlovet!

Fredag den 4:e till söndag den 6:e november arrangeras Nordic Softball Camp för andra året i rad på Bosön.

Även i år kommer lägret att hållas av internationella instruktörer av högst klass, men nytt för i år är att vi kortar ner lägret och öppnar upp även för äldre spelare.Lägret kommer att starta på fredag morgon och hålla på till söndag lunch.
Målgruppen är även i år både tränare och spelare.

Tränare:I år är planen att lägga ännu lite mer fokus på er tränare som anmäler er där tanken är att mer riktade aktiviteter för tränare ska arrangeras.

Spelare:I år öppnar vi upp även för äldre spelare så lägret är öppet både för juniorer (14-18 år) och seniorer 19 och uppåt.
Tanken är att vi kommer att försöka dela in oss i grupper efter erfarenhetsnivå och på så sätt kunna ge ännu bättre och mer anpassade instruktioner/övningar.

Anmälan till lägret kommer att öppnas upp under veckan som kommer, det finns ett begränsat antal platser så det är föst till kvarn om gäller.
Mer info om kostnader och tider kommer samtidigt som anmälan öppnar.

Lägret är öppet även för tränare och spelare från våra nordiska grannländer!

 

----------------------------------------------------------------

Last year's success is repeated - we invite you to Nordic Softball Camp 2022 during November!

From Friday the 4th to Sunday the 6th of November, the Nordic Softball Camp is arranged for the second year in a row at Bosön.

This year too, the camp will be held by international instructors of the highest class, but new for this year is that we are shortening the camp and opening it up to older players as well.

The camp will start on Friday morning and last until Sunday lunch.

The target group is again this year both coaches and players.

Coaches: This year the plan is to put even more focus on you coaches who sign up, where the idea is that more targeted activities for coaches will be arranged.

Players: This year we also welcome older players, so the camp is open to both juniors (14-18 years) and seniors 19 and up (male and female).
The idea is that we will try to divide ourselves into groups according to experience level and thus be able to give even better and more adapted instructions/exercises.

Registration for the camp will be opened during the coming week, there is a limited number of participants so it is first come first served if applicable.
More information about costs and schedule will come at the same time as registration opens.

The camp is also open to coaches and players from our neighbouring Nordic countries!

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2022-08-10

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se