Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Årsmötet avklarat

Under ledning av tidigare Generalsekreteraren Kristian Pälviä genomfördes i helgen årsmötet för verksamhetsåret 2020.

Med van hand att leda möten, hjälpte Kristian ombuden genom mötet.

Mötet var återigen välbesökt när det var digitalt, 29 ombud med totalt 31 röster närvarade.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna med mindre justeringar, vi kommer att publicera den reviderade versionen här på hemsidan sen.

Styrelsens proposition om nedläggning av förbundet och ett samgående med SAFF och SLHF, röstades i enlighet med styrelsens rekommendation ner med tillägget att riva upp hela beslutet från det extra årsmötet i november 2020. Styrelsen fick uppdraget att jobba vidare med frågan kring samgående med ett eller flera förbund för att säkerställa vår storlek som förbund.

Förbundsordförande Johnny Stormats hade avböjt omval. Förbundsmötet beslutade att välja Lars Sundin till ny förbundsordförande för en tid av ett år.
Övriga tre ledamöter som valdes in i förbundsstyrelsen för en tid av två år blev

  • Omval av Elisabeth Hopkins
  • Nyval av Tomas Marklund
  • Nyval av Linda Danielsson

Det var även ett fyllnadsval av en ledamot för en tid av ett år, till platsen nyvaldes Margareta Fransson.

Vi vill rikta ett stort tack till Johnny Stormats för den tiden och med den energi han har lett vårt förbund framåt de senaste åren. En ordentlig avtackning kommer att ske under sommaren. Vi vill även passa på att tacka Yvonne Claesson och Jenny Hartelius för deras engagemang i Förbundsstyrelsen.

Publicerad: 2021-03-16

Senast uppdaterad: 2021-03-16

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se