Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Ekonomiskt stöd

Under 2024-2025 kommer det att finnas två olika typer av stöd för föreningar att söka, Projektsstöd och Återstartstöd. En första period är öppen från juli till och med november 2024. Under inledningen av 2025 öppnar vi upp en andra period för att ta emot nya ansökningar med resterande pott.

Projektstöd IF
Projektstöd IF ska hjälpa föreningarna att jobba mot RFs mål för 2025 och ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen; Svensk idrott världens bästa.

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”.

För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under 2022—2023 för att styra IF:s utveckling i riktning mot målen 2025. SF och RF-SISU distrikt kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Föreningar anslutna till SBSLF kommer att kunna söka för två olika typer av projekt, ”utbildning av ledare” och ”värdegrund och trygga idrottsmiljöer”.

Återstart

Återstartsstödet syftar till att hjälpa föreningarna med uppstart av verksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Två ansökningsperioder
Under perioden juli till och med november kommer den första ansökningsperioden att vara öppen.
Efter periodens slut kommer en utvärdering och sammanställning göras, en ny period kommer sedan att utformas baserat på återstående medel och öppnast snarast möjligt.

Läs mer under respektive stöd i menyn.

Hur gör vi för att ansöka om projektstöd?

Ansökan gör ni på er IdrottOnline sida under fliken Idrottsmedel. Innan ni börjar er ansökan ska ni förbereda er med att svara på frågor:

 • Syftet & Mål med projektet
 • Hur ni ska genomföra projektet
 • Vad stödet ska användas till
 • Målgrupp
 • Budget
 • Om ni har egna pengar som ni kommer att använda tillsammans med projektstödet
 • Startdatum och slutdatum för projektet

Ansökan i IdrottOnline

 • Logga in på er förenings IdrottOnline-sida
 • Välj ”Idrottsmedel” i blå menyraden högst upp i fönstret
 • Välj ”Idrottsmedel” i menyraden till vänster
 • Välj vilket stöd ni söker för i rulllistan
 • Klicka på blå knappen ”Nästa”
 • Fyll i formuläret genom att besvara de frågor som ställs
 • Välj ”Skicka In”

Avgränsningar och förtydliganden

 

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom båda sökbara områden:

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Har ni frågor om vilka aktivteter föreningar kan ansöka stöd för, eller vill ni bolla en idé eller ansökan - kontakta Ninnie Lystad på förbundskansliet - ninnie.lystad@sbslf.se
Likaså om ni har frågor angående hur man gör ansökan i idrottonline.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2024-07-12

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se