Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

19/3 Uppdaterad information om läget kring Coronaviruset

Förbundsstyrelsen har vid ett extra styrelsemöte 2020-03-18 tagit följande beslut gällande förbundets verksamhet med anledning av Coronaviruset.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Svenska Baseboll och Softbollförbundet vill uppmuntra medlemmar och föreningar att upprätthålla och fortsätta driva vår verksamhet i den utsträckning situationen tillåter.

Nationell verksamhet

 • Samtliga av förbundet arrangerade serier starar tidigast 15 maj.
 • Nytt beslut tas senast 15 april och styrelsen kommer att ta beslut med minst en månads förvarning.
 • Tävlingskommittén uppdras att se över seriesystemet utifrån de nya förutsättningarna samt hur Tävlingsbestämmelserna tillämpas utifrån den uppkomna situationen.
 • Softbollens InomhusMästerskap (SIM) beslutas att inte genomföras efter dialog med föreningar, inbetalad anmälningsavgift återbetalas.

Landslagsverksamheten

 • Inga landslagssamlingar eller arrangemang genomförs före 15 april.
 • Nytt beslut kring landslagsverksamheten tas senast 15 april.
 • Vi bevakar CEB och ESFs beslut angående sommarens EM-turneringar och Cuper.

Årsmötet

 • Årsmötet kommer att hållas digitalt lördagen 28 mars med start 13.00, information skickas separat till medlemsföreningar och SDF.

Utbildningsverksamheten

 • Samtliga av SBSF arrangerade utbildningar ställs in till och med 15 maj.
 • Nytt beslut kring utbildningsverksamheten tas senast 15 april.

Ungdomsverksamhet

 • De av förbundet arrangerade ungdomsaktiviteterna startar tidigast 15 maj.
 • Nytt beslut kring av förbundet arrangerade ungdomsarrangemang tas senast 15 april.

Eventuella frågor och funderingar kan skickas till kansliet på info@baseboll-softboll.se

SBSF följer Folkhälsomyndighetens, RF:s och Regeringens råd om status och agerande. Enligt RF:s senaste information så ska man höra av sig till sitt förbund om frågor rörande detta.

SBSF tydliggör därför att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte samlas i större samlingar än 500 personer samt RF:s rekommendation med riskbedömningar enligt länken nedan.

Träningar och arrangemang i föreningen bestäms av föreningen själva. SBSF uppmanar till att följa rekommendationerna om att inte träna om man är sjuk.
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/ Öppnas i nytt fönster.

  
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang med färre än 500 personer

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare.

I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning.

Till Folkhälsomyndighetens vägledning (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Följande allmänna åtgärder bör vidtas för att minska smittspridningsrisken:

Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Publicerad: 2020-03-19

Senast uppdaterad: 2020-03-19

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se