Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

FM2011: Tre nya i Förbundsstyrelsen

När Förbundsmötet 2011 genomfördes på Quality Hotel Nacka blev tre nya ledamöter invalda i Förbundsstyrelsen för SBSF. Maria Jönsson, Jenny Wonisch, och Karl Knutsson är de nya ansiktena i Förbundsstyrelsen för det kommande året.

Förbundsmötet genomfördes på Quality Hotel Nacka med 14 föreningar och ett SDF (Stockholm) närvarande. De närvarande föreningarna erhöll möteshandlingar, pins, en folder om Idrottslyftet, en coaching-dvd från Major League Baseball samt dvd-skivan Umpire Clinic som tack för att de avsatte helgen för att utöva sin uppgift att leda förbundets arbete i rätt riktning.

 

Förbundsordförande Mats Fransson inledde Förbundsmötet med att beskriva året som gått, vilket bland annat kännetecknats av att tre ledamöter som mest av personliga skäl haft timeouter i olika perioder. Ekonomiskt har också året varit tungt på grund av ett stort underskott vilket lett till olika åtgärder för att få ekonomin på fötter igen.

Men året har också haft en hel del ljusa stunder, och Mats Fransson lyfte bland annat fram goda landslagsresultat med en fjärdeplats i U22-EM Softboll, en femteplats i Senior-EM Baseboll, samt en seger i U15-EM kvalspelet i Nyköping som även kännetecknades av ett förstklassigt arrangemang av Arnö IF.

Två jubilerande föreningar fick var sin minnestallrik; Jönköpings BC (20 år) samt Sölvesborgs SBC (20 år). Det delades även ut priser till Årets Domare vilket tillföll Johan Ovefeldt (baseboll) samt Erik Eriksson-Westin (softboll).

 

Fäktförbundets ordförande ledde Förbundsmötesförhandlingarna


Lars Liljegren (bilden ovan) från Fäktförbundet utsågs sedan till mötesordförande för Förbundsmötet och  Liljegren gav även en inblick i Fäktförbundets arbete "Fäktning för framtiden" som påminner en del om den satsning på föreningsutveckling som SBSF nu genomför.

Här hade Fäktförbundet gått från 350 till 900 aktiva på tio år, och även nästan dubblerat antalet föreningsmedlemmar.

 

Som mötesordförande ledde sedan Lars Liljegren mötet på ett föredömligt sätt, med både pondus och humor styrdes mötet sedan framåt på ett rutinerat och erfaret sätt. Inga frågor hamnade mellan stolarna och alla fick komma till tals.

En stor del av Förbundsmötet handlade om genomgången av SBSFs Årsredovisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(pdf, 11.6 MB). De närvarande delegaterna från föreningar och SDF kompletterade verksamhetsberättelsen samt ställde frågor om fjolårets resultat och prestationer i Årsredovisningen, som besvarades och förklarades av Mats Fransson, Kristian Pälviä samt Tony Klarberg. Bland annat kom det en hel del kritik om uppföljningen när det framkom att landslagsverksamheten totalt gått -187.000 kr gentemot budget.

Revisorernas berättelse gav grund till att Förbundsmötet planenligt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

Verksamhetsplan 2011-2014


SBSFs Verksamhetsplan 2011-2014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(pdf, 1.2 MB) gicks igenom och kompletterades efter kommentarer från de närvarande föreningarna och SDF.

Verksamhetsplanen utgår från ovanstående utvecklingsmodell för verksamheten, där fokus ligger på att stärka föreningar och SDF:en i deras vardag. Ledarutbildning och Rekrytering ligger till grund för bra Tävlingar och Arrangemang, vilket sedan bär frukt i en stark Elit med bl.a. Landslag och RIG-verksamhet.

 

I ett första skede har SBSF inlett ett uppsökande arbete gentemot föreningarna där man genomför föreningsbesök för att bl.a. skapa kontaktytor mellan våra föreningar och de lokala SISU/DF distrikten för att man tillsammans skall kunna se vilka områden i föreningarna som behöver förstärkas och hur man kan stötta ett sådant utvecklingsarbete i föreningarna.

SBSF kommer även under hösten att utveckla den tidigare Verksamhetskonferensen till ett mer ledarinriktat Coach Konvent med mycket fokus på ledarrollen och rekrytering.

Även budgeten för 2011 gicks igenom liksom de preliminära ramarna för 2012-2013 som, om budgeten hålls, kommer resultera i att SBSF har ett positivt eget kapital vid utgången av 2013.

 

Tre nya ansikten i Förbundsstyrelsen

Som första val omvaldes Mats Fransson in som ordförande för ytterligare ett år.

När sedan valen av ledamöter skulle genomföras tillkom tre nya ansikten i Förbundsstyrelsen. Åsa Höglund och Henrik Jörgensen hade avböjt omval och i deras ställe valdes Jenny Wonisch och Maria Jönsson in för en period av två år. Även Johnny Stormats hade aviserat att han ville lämna sitt styrelseuppdrag i förtid och i ett fyllnadsval för ett år valdes Karl Knutsson in i styrelsen.
Johnny Stormats kommer dock fortsätta att vara ordförande för Tävlingskommittén och driva arbetet där bredvid styrelsen vilket SBSF ser väldigt som väldigt positivt.

Det betyder att Förbundsstyrelsen har följande sammansättning:

  • Mats Fransson, Gävle (Ordförande)
  • Karl Knutsson, Sölvesborg (Vice Ordförande)
  • Ola Sund, Leksand
  • Ulf Steinvall, Kristianstad
  • Maria Jönsson, Göteborg
  • Jenny Wonisch, Norrköping
  • Lars Sundin, Huskvarna

Till ny valberedning valdes Ante Carlstedt (ordförande), Ann-Sofie Rickardsson, Johanna Solén Westling, samt Tomas Jacobi.

 

Mats Fransson, omvald Förbundsordförande, tackade därefter Lars Liljegren samt sekreteraren Ante Carlstedt för ett väl utfört arbete med varsin blombukett. Även Henrik Jörgensen avtackades för sina två år i Förbundsstyrelsen innan Förbundsmötet officiellt avslutades.


 

Publicerad: 2011-03-28

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se