Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Lyckad Verksamhetskonferens i Nacka

Den 23-24 oktober genomförde SBSF sin årliga Verksamhetskonferens på Quality Hotel Nacka. Totalt samlades ett sextiotal föreningsledare från baseboll- och softbollföreningar runt om i landet och diskuterade viktiga framtidsfrågor.

Verksamhetskonferensen var indelad i framtidsdiskussioner på lördagen och på söndagen var det fokus på det kommande årets seriespel.

 

SBSFs förbundsordförande Mats Fransson inledde Verksamhetskonferensen med att ge en tillbakablick på den gångna säsongen. Han berättade också om hur arbetet går på den internationella arenan, då han även är styrelseledamot i CEB, det Europeiska Baseboll Förbundet.

Fransson fortsatte med att berätta om Baseboll- och Softbollgymnasiet i Leksand, som till höstterminen blir Riksidrottsgymnasium och som därmed får statligt stöd till verksamheten och också får riksintag av elever. En elev kan därmed inte stoppas av sin hemkommun från att gå på Baseboll- och Softbollgymnasiet.

Elitidrottsutvecklingen presenterades också, och Mats Fransson informerade också om Föreningsutvecklingsprojektet innan fokus skiftade på SBSFs kommande Verksamhetsplan 2011-2014 som kommer att ha färre och tydligare prioriteringar med ett större stöd till föreningar och SDF att stärka sina roller, sin organisation och därmed underlätta att få in ledare och ungdomar i verksamheten.

 

SBSFs del i Svensk Idrott 

Kristian Pälviä, generalsekreterare i SBSF, fortsatte därefter med att ge en bild av SBSFs roll i svensk idrott och hur hela den samlade idrottsrörelsen är finansierad och strukturerad. Av det totala idrottsanslaget på 1,7 miljarder kronor ruttas 265 miljoner kronor till de 70 specialidrottsförbunden, och där har SBSF ett bidrag på 1,2 miljoner kronor årligen, vilket ligger på ungefär samma nivå som idrotter som amerikansk fotboll, bangolf, skidskytte, triathlon, och vattenskidor. Den allra största delen av idrottens pengar kanaliseras direkt till föreningarna via LOK-stödet som tyvärr inte alla föreningar söker.

De olika vägarna att söka Idrottslyftsmedel (via SISU, via Distriktsidrottsförbund, och via SBSF) lyftes också i dialogen med föreningarna.

Att våra idrotter syns lite i media totalt sett är samma problem som de flesta av de 70 idrottsförbunden har. Kristian informerade om hur SBSF arbetar med att nå ut till journalister med pressmeddelanden och information, och att vi har haft över 8000 visningar av våra pressmeddelanden i SBSFs pressrum, och hur vi i den kommande verksamhetsplanen ska fortsätta arbeta med att ta fram material så att föreningarna på fler håll kan nå ut på ett bra sätt till de lokala medierna. Kristian gav även lite information om hur arbetet skedde bakom kulisserna i samband med Baseboll-VM och tv-sändningarna av matcherna.

 

Kristian tog även upp frågan om SDF-verksamheten som på de allra flesta håll ligger totalt nere, och även här finns det möjligheter till samverkan mellan föreningar inom utbildningsfrågor och lokala tävlingar, men även möjlighet till direkt ekonomiskt stöd från de olika distriktsidrottsförbunden.

 

Fokus på föreningsutveckling 

Därefter informerade tre föreningar om sina erfarenheter av föreningsutveckling.

Jonny Edgren från Göteborg berättade om sin förenings samarbete med SISU Idrottsutbildarna och vad det har gett föreningen i form av ökad organisation och mer resurser till verksamheten, tack vare det Föreningsutvecklingsprojekt som SBSF initierade under 2010 och som Göteborg nu driver i samarbete med SISU Idrottsutbildarna i Göteborg.

Olof Agner från Gefle berättade om hur deras arbete med att nå ut till skolor och få eleverna till basebollplanen för att prova på baseboll (totalt har över 500 elever varit på basebollplanen i Gävle och provat på baseboll vid minst ett tillfälle). Här har man fått Idrottslyftsmedel från Gästriklands Idrottsförbund för att kunna ge instruktörerna ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Peter Ström berättade om några enkla men ändå viktiga ingredienser för att kunna ge föräldrar rollen av ledare inom våra idrotter. Tyvärr utnyttjar vi i våra idrotter ofta den resurs som föräldrarna är lite för dåligt, och när vi väl gör det missar vi att ge den viktiga feedbacken, uppskattningen och gensvaret som de behöver.

Därefter informerade Kristian Pälviä om grundinnehållet i SBSFs Verksamhetsplan 2011-2014 där fokus ligger på kedjan

Förening/SDF -> Ledare -> Rekrytering -> Tävling och arrangemang.

Verksamhetsplanen kommer nu att bearbetas ytterligare innan den skickas ut på remiss till SBSFs föreningar.

 

 

Värdegrund mer viktigt och prioriterat än någonsin

Ett ord som lyftes fram under upprepade gånger av både deltagare och arrangörer under konferensen var "värdegrund". Just nu genomför RF en satsning på detta där det finns en hel del material framtaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och en del av detta visades också upp under konferensen.

 

Ungdoms- och Juniorkommittén informerade om säsongen som gått och vilka erfarenheter man har mött. Ante Carlstedt informerade om vilka planer som finns för ungdoms- och juniorkimmittén i framtiden.

Helena Rosenkvist från Softbollutvecklingskommittén informerade om det arbete som genomförs i Back Softboll Sweden för att utveckla softbollverksamheten och gav några exempel på idéer för att fortsatt utveckla softbollen.

 

Tony Klarberg avslutade lördagens konferensdel med att visa en hel del webbaserat utbildningsmaterial för baseboll och softbollinstruktörer:

EBCA Coaches Video Library Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - ursprung USA (Pete Caliendo). Mycket bra instruktioner, fokus på ungdom och grunder. Medlemskap €20/år.

Get Great Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Cal Ripken i samarbete med MLB. Även här mycket bra instruktioner med fokus på ungdom. Medlemskap $20/år.

Styrkeprogrammet  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - svensk sida med mycket fysövningar. OBS! Viktigt att de som nyttjar sidan vet vilka risker vissa övningar har, vilka fördelar som övningarna har och när på året och i programmet övningen skall utföras. Kontakta gärna Tony Klarberg om ni har frågor kring övningarna.

LTAD från Kanada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - utvecklingsplaner för idrott över hela livet

Positive Coaching Alliance Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

 

Vi återkommer med rapporterna från söndagens seriekonferenser.

Publicerad: 2010-10-25

Senast uppdaterad: 2010-10-27

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se