Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Positiva tongångar på Förbundsmötet

SBSFs Förbundsmöte avhölls på Scandic Kungens Kurva i en positiv atmosfär och med sikte på framtiden. Styrelsen valdes enligt Valberedningens förslag, och dessutom informerade Peter Reinebo, SOK (se separat artikel) och Mikael Dahlin, n3sport, om deras respektive möjligheter att stötta svensk baseboll och softboll.


Innan Förbundsmötet inleddes formellt hade Mikael Dahlin en föredragning om Klubben Online och dess möjligheter till att öka kommunikationen mellan föreningar, SDF och förbund. Ännu har inte alla svenska baseboll- och softbollklubbar en egen hemsida, men med klubben online kan alla föreningar skaffa sig en gratis hemsida - utan några "catches"... Efter Mikael Dahlin informerade Peter Reinebo, SOK, om deras satsning på basebollandslaget (se separat artikel), innan Förbundsmötet inleddes efter lunch. Under ledning av mötesordföranden Christer Grunder avhölls Förbundsmötet snabbt och smärtfritt. Bokslutet, Verksamhetsplanen 2005-2008, samt Budgeten för 2005 klubbades igenom utan några som helst avvikande åsikter. Man diskuterade den föreslagna Verksamhetsplanen grundligt och gav den sitt gillande. När det gäller personvalen, så omvaldes Mats Fransson som ordförande, Lars Sundin och Elisabeth Westling omvaldes som ledamöter medan Anne Melin tog över Kristian Pälviäs plats i styrelsen. Detta då Kristian sedan årsskiftet arbetar 50% som generalsekreterare för SBSF och således inte är valbar i styrelse eller valberedning. Ulf Steinvall, Johnny Stormats och Ola Sund stod inte för omval då de har ett år kvar på sin mandatperiod. Revisorerna Pereric Carlsson och Lena Härelind fick förnyat förtroende, och som revisorssuppleanter valdes Beo Röhs in tillsammans med Anders Flinth. Den nya valberedningen valdes enligt följande; Peter Ström (ordförande), Tove Alm, Henrik Jörgensen, och Helena Rosenkvist. skriven av - Kristian Pälviä


Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

  Skriv ut
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tillbaka

Publicerad: 2005-04-02

Senast uppdaterad: 2008-11-25

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se