Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Internationellt arbete

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet är starkt involverat i internationella frågor. Baseboll och softboll är två av världens absolut största idrotter med över 100 medlemsländer vardera och det sker årligen mycket internationellt samarbete mellan såväl individuella medlemsländer som mellan etablerade organisationer internationellt.

SBSFs inriktningsmål med det internationella arbetet är

att inom ramen för SBSFs Internationella Handlingsplan utveckla det internationella arbetet till gagn för svensk baseboll och softboll,
att genom informations- och utbildningsinsatser samt möjligheter till erfarenhetsutbyte höja kompetensen och engagemanget i internationella frågor,
att höja kompetensen bland SDF och föreningar om EU:s olika stödprogram för att därigenom bidra till att de nyttjas i högre grad av baseboll- och softbollidrotterna.

SBSF internationella vision

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet vill medverka till en fortsatt positiv utveckling av baseboll och softboll i ett enat Europa.

Vi vill genom våra internationella representanter bidra med vår kompetens och erfarenhet för att stärka sporternas ställning, kontinentalt såväl som internationellt.

I vårt internationella arbete utgår vi från den värdegrund om demokrati och människors lika värde som gäller i vår svenska idrott, och vi arbetar för att sprida den svenska idrottsmodellen även inom den internationella idrotten.

Internationella förbunden

Genom sitt medlemsskap i de internationella förbunden arbetar SBSF aktivt med att stärka sporternas roll såväl i Sverige som i Europa.
SBSF är medlem av
- Confederation of European Baseball (CEB)
- European Softball Federation (ESF)
- International BAseball Federation (IBAF)
- International Softball Federation (ISF)

Mer information - kontakta Kristian Pälviä.

Little League

I USA är Little League den största organisationen för organiserad ungdomsbaseboll, och fristående från regionala förbund. I Europa har de respektive nationsförbunden ett starkt samarbete med Little League, och agerar som District administrators för de lag som vill delta i Little Leagues tävlingar och turneringar.

SBSF arbetar tillsammans med Little League Europe på att utforma hanterbara Little League-regioner (leagues) i Sverige för att till 2007 kunna tävla i Little League EMEA tournament i Polen.

I Sverige är Kristian Pälviä utsedd till District Administrator.

Major League Baseball International

MLBI har ett djupt samarbete med Sverige sedan många år tillbaka. MLBI ordnar årligen så att s.k. "Envoy Coaches" kommer till Sverige. Sedan 2008 är inriktningen för Envoy Coacherna ändrat. Från att tidigare varit delaktiga och mer praktiskt ansvarat för träningar och clinics ute hos föreningar och distrikt mot att nu ha fullständig fokus på Elitutveckling. Det innebär mer fokus på nationella akademier, behjälpliga vid landslagssamlingar, för både spelar- och ledarutveckling. Förändringen kom till mest på grund av att MLBI kunde se en kompetenshöjning bland föreningar. Där föreningar anses klara en stor del av lägerverksamhet och clinics med den egna ledarkompetensen tillsammans med de utländska spelare/tränare föreningarna oftast har tillgängliga.

Kontaktperson och ansvarig för SBSF:s räkning vad gäller Envoy Coacher är Tony Klarberg.

Nordiskt/baltiskt samarbete

SBSF har sedan flera år tillbaka ett fördjupat samarbete med de nordiska länderna, och likaså med våra baltiska grannar. Samarbetet handlar mestadels om tävlings- och utbildningsverksamhet, men är inte begränsat till detta. Inom ramen för CEBs regionala möten diskuterar SBSF ofta utvecklingsstrategier med sina grannländer.

För mer information, kontakta Kristian Pälviä.

Publicerad: 2022-12-06

Senast uppdaterad: 2022-12-06

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se