Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Bidrag och stipendier

Här följer en sammanfattning av några av de bidrag som er förening kan söka för er barn- och ungdomsverksamhet:

LOK-stöd för ungdomsverksamhet

Söks genom er förenings IdrottOnline-sida direkt från Riksidrottsförbundet.
För perioden 1 januari - 30 juni ansöker ni senast 25 augusti.
För perioden 1 juli - 31 december ansöker ni senast 25 februari året efter.

Observera att RF inför nya regler för LOK-stödet 2014 - läs mer om detta och allt annat angående LOK-stöd på Riksidrottsförbundets hemsida Länk till annan webbplats..

Bidrag från hemkommunen

De flesta kommunerna i Sverige ger olika former av bidrag till idrottsföreningar.
En del kommuner ger bidrag för aktiviteter som liknar LOK-stödet, en del kommuner ger bidrag för utbildningsintatser, en del har nolltaxor för anläggningar, medan en del har mer projektinriktade bidrag.

Ta kontakt med er hemkommun om vad som gäller för just er kommun!

Projektstöd från RF

Det går att söka bidrag från SBSLF, från ert distriktsidrottsförbund och från ert lokala SISU-distrikt för olika delar av er förenings verksamhet.

Stipendier och utmärkelser

En samlad bild över stipendier och utmärkelser som riktar sig mot personer och organisationer inom idrottsrörelsen finns på Riksidrottsförbundets hemsida Länk till annan webbplats.!

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

riksidrottsförbundets hemsida Länk till annan webbplats. finns all information samlad om vilka stöd som går att söka till anläggningar och idrottsmiljöer, bl.a. genom RF, Boverket och Allmänna Arvsfonden.

För basebollanläggningar kan man - under vissa förutsättningar - även kunna söka bidrag från MLB:s Baseball Tomorrow Fund Länk till annan webbplats..

OBS! För samtliga anläggningsbidrag krävs alltid medfinansiering!

Publicerad: 2022-11-22

Senast uppdaterad: 2023-05-16

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se